Publicerad

Kommunen utreder fortsatta sjöfartsutbildningar

Två unga män arbetar vid en fartygssimulator.

André Ericson och Markus Schönberg är tidigare elever på sjöfartsprogrammet vid Härnösands gymnasium. Här jobbar de med skolans fartygssimulator.

Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium och även andra typer av sjöfartsutbildningar kan återkomma till Härnösand. Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med sjöfartsbranschen utreda hur utbildningar inom sjöfart i Härnösand kan utvecklas.

Härnösand har en lång tradition som sjöfartsstad, men i takt med att antalet sökande har minskat har både gymnasiets och Yrkeshögskolans utbildningar ställts in. Det har skapat en debatt inom sjöfartsnäringen och branschorganisationen Transportföretagen gjorde under hösten 2018 en undersökning av rekryteringsbehovet bland sina medlemsföretag. Den visar att det finns ett behov av drygt 800 personer de närmaste fem åren.

– Det är mycket glädjande att Härnösands kommun vill utveckla sjöfartsutbildningen i kommunen i samarbete med sjöfartsbranschen. Med det stora rekryteringsbehov som finns är det vitalt att sjöfartsutbildningen i Härnösand utvecklas samt håller fortsatt hög kvalitet och svarar mot branschens krav och behov. Ett samarbete är en förutsättning för detta arbete, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Härnösand är den nordligaste platsen för en sjöfartsutbildning på gymnasiet. Hösten 2018 togs inga elever in och det blir heller inga nya elever i år. 2020 finns dock möjlighet att starta programmet igen.

– Det är med stort intresse och tillförsikt jag ser fram emot de samtal som bland annat kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander ska föra med branschorganisationen och näringslivet nationellt. Förhoppningsvis kan det leda till att frågan om sjöfartsutbildning i Härnösand kan hitta nya lösningar, säger Monica Fällström (S), ordförande i skolnämnden.

Yrkeshögskolan Heta Utbildningar startade 2017 utbildningen Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö, men tog inte in några nya elever 2018. Det finns stora samordningsvinster mellan de två utbildningarna, både när det gäller personal och utrustning.

– Arbetslivsnämnden kommer att besluta om ansökan för återstart hösten 2020 av sjöfartsutbildning i Yrkeshögskolan vid sammanträdet nästa vecka. Engagemanget från näringens sida måste bli konkret, så att vi får fler sökande än senast, säger Sverker Ågren (KD), ordförande i arbetslivsnämnden.

Redan dagen efter kommunstyrelsens beslut ska representanter för kommunen och Transportföretagen träffas i ett sedan tidigare inbokat möte för att diskutera vidare.

– Det känns bra att vi inom majoriteten har kommit överens om att lyfta det här till en strategisk nivå inom kommunen. Det känns också bra att kommunstyrelsen är enig, det ger en styrka när vi påbörjar dialogen med transportnäringen, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.