Publicerad

2000 medarbetare jobbar med jämställdhet, normer och värderingar.

En grupp människor pratar om wedo

Härnösands kommun vill ta ett steg framåt i arbete mot trakasserier och kränkande behandlingar. 2000 medarbetare jobbar just nu med ett diskussionsmaterial om jämställdhet, normer och värderingar. Härnösand ska bli en plats och en kommun som på allvar gör något bra för att förändra samhällsstrukturen som blev tydlig genom #metoo. Arbetet kallas #WeDo.

På Sambiblioteket i Härnösand samlades personal från biblioteket, tillväxtavdelningen, servicecenter och kommunikationsavdelningen för att genomföra en workshop där de tillsammans i mindre grupper diskuterad frågor om jämställdhet, normer och värderingar. Varje grupp fick en låda med frågekort. De fick dra en fråga sedan diskutera den tillsammans.

Frågorna som togs upp kunde vara allt från ”Hur får vi fler män att söka till kvinnodominerande yrken?” till frågor som ” Hur skulle de gynna män om de blev mer jämställt?”

– Den här workshopen skapar möjlighet att sitta i en mindre grupp, tala öppet och utan fördomar. Alla får vara delaktiga i dialogen. Jag fick ta del av nya tankesätt och fundera på frågorna och svaren ur olika vinklar, säger Marielle Oikari på servicecenter.

– Jag hoppas att alla tar chansen att arbeta med detta frågematerial och gärna tillsammans med andra arbetslag. Arbetet med #WeDo kan skapa förändring för Härnösand och förändring är vad vår framtid och nästa generation behöver, säger Anna-Karin Hasselborg, en av projektledarna för #WeDo.

en låda med wedo frågor