Publicerad

Medborgardialog för +55:are om trygghet

En grupp människor pratar med en polisklädd man.

Runt 40 personer kom till Rådhuset när Härnösands kommun arrangerade medborgardialog för personer över 55 år. Medborgardialogen om trygghet är till för att Härnösandsborna ska få göra sin röst hörd och berätta hur de tycker att vi kan arbeta med trygghet i Härnösand.

Dialogen ska i slutändan resultera i ett medborgarlöfte. I medborgarlöftet berättar polis och kommun hur de tillsammans ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande

Dialogen formas utifrån invånares åsikter och de frågor som kommer till polisen och politiker. Arbetet medborgardialog ska formas inför år 2020-2021.

Politikerna Eva Goes, Ingemar Wiklander och Ingrid Nilsson deltog tillsammans med polisen Robert Kassberg.  Under mötets gång kom en del frågor om bemanning och ansvar men de togs även upp frågor om hur kommunen arbetar med #WeDo.

Nästa steg är en medborgardialog den 3 april för Härnösandsbor med barn i åldern 0-19 år. Efter den ska materialet sammanställas. När sammanställningen är gjord startar ett samtal med polisen kring hur medborgarlöftet för 2020-2021 ska utformas.

Härnösands kommuns satsning #WeDo handlar om att synliggöra allt arbete som görs i Härnösand för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.

två kvinnor och en polis

Ina Lindström Skandevall, utredare på kansli- och utveckling på kommunledningskontoret, Robert Kassberg, polisinspektör på Härnösands polisen och Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare på kommunledningskontoret var på plats och genomförde medborgardialogen.