Publicerad

Högsjös fördelar lyftes fram av invånarna

Människor som sitter runt olika bord i en större samlingssal

Ett 30-tal personer kom till Utansjögården för att prata om Högsjös framtid och kommunens nya översiktsplan.

Högsjö är fin natur, närhet till det mesta och aktiva småföretag och föreningar. Det kom fram när ortsdialogerna om den kommande översiktsplanen för Härnösands kommun drog igång. Först ut var Högsjö där ett 30-tal personer samlades på Utansjögården för att prata om framtiden i just Högsjö.

Många av deltagarna lyfte fram positiva saker med området, till exempel den fina naturen. ”Här finns allt mellan kust och fjäll”, som någon av deltagarna uttryckte det. Även kulturmiljöerna, småföretagandet och ett aktivt föreningsliv lyftes fram, liksom närheten till både fin natur och centralorter.

– Härifrån går det bra att arbetspendla till både Härnösand och Kramfors och det är också nära till hela Höga Kustens natur och utbud, säger Maja Nordmark, kommunens översiktsplanerare och den som framför allt kommer att jobba med att sammanställa alla synpunkter som kommer fram.

Kvällen började med en kort information om arbetet med översiktsplanen. Därefter fick deltagarna flytta runt mellan olika bord och prata om Högsjös framtid utifrån rubriker som Företagsamhet, Leva och bo, Rörelse och mötesplatser, Kultur, Värdefulla miljöer och Mitt Högsjö.

Karta över Högsjö med anteckningar på

Synpunkterna samlas bland annat in som anteckningar på en karta.

Synpunkter och idéer samlades in på olika sätt och kommer att tas med i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Nu fortsätter processen med ytterligare fem ortsdialoger i olika kommundelar. Senare ska en digital enkät tas fram och det blir också någon typ av dialoger i centralorten.

På harnosand.se/op kan du följa vad som händer i arbetet med översiktsplanen.

Fler ortsdialoger

Hur ser du på din egen del av kommunen och hur den kan utvecklas i framtiden? Här är schemat för de kommande ortsdialogerna:

  • Viksjö, Folkets Hus, tor 28 mars kl 18-20
  • Hemsön/Lungön/Åbord, Hemsö IF, tis 2 april kl18-20
  • Säbrå, Folkets Hus Älandsbro, tor 4 april kl18-20
  • Stigsjö, Smöråkers föreningshus, tis 9 april kl 18-20
  • Häggdånger, Bygdegården, tor 11 april, kl 18-20