Publicerad

Här är kommunens åtgärder för att möta konsekvenserna av ny redovisningsmodell

Det har kommit en ny redovisningslag som får konsekvenser för kommunens ekonomi och organisation.
– Den nya lagen gäller från årsskiftet och den förstärker ytterligare vår bild av att vi måste byta redovisningsmodell för hur pensionsskulden ska redovisas, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Med anledning av den nya lagen föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att fatta beslut om ändring av redovisningsmodell. Det nya sättet att redovisa påverkar kommunens resultat negativt då redovisningen av pensionskostnader ökar med 50 miljoner kronor årligen.

Något som gör situationen lite enklare är den senaste prognosen för skatteintäkter från SKL som kom i fredags. Den visar att Härnösand får 18 miljoner mer än vad de räknat med.

Trots det positiva beskedet står Härnösands kommun inför ekonomiska utmaningar.

– För att freda välfärden så långt det är möjligt och fortsätta arbetet med att utveckla Härnösand har vi tagit beslut om en rad åtgärder, säger Andreas Sjölander.

Alla kommuner måste ha ett resultat på minst 1 procent enligt kommunallagen. I det förra budgetdirektivet låg resultatet på 2 procent.

– Nu minskar vi det till 1,5 procent, säger Andreas Sjölander.

Kommunstyrelsen beslutade också att begära vinstutdelning från de kommunala bolagen och begära gottgörelse från pensionsstiftelsen.

Utredning av hur kommunens mat, lokaler och IT ska skötas

För att säkerställa en god ekonomi i framtiden fick kommundirektören i uppdrag att se över hur kommunens produktionskök Navet ska drivas och organiseras i framtiden, bolagsformen för kommunens bolag, samordning av kommunens lokaler samt samordning av kommunkoncernens IT-tjänster.

2020 finns inget utrymme för nämnderna att äska medel. De måste fortsätta att se över sina kostnader och jämföra med nyckeltal för riket. Den största förändringen rör kommunstyrelseförvaltningen vars budget krymper med cirka 6 miljoner.

Målen ska gälla hela kommunkoncernen

Den nya lagen säger att de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som alla kommuner måste ha ska följas upp och utvärderas för hela kommunkoncernen, alltså kommunen och de kommunala bolagen tillsammans, inte enbart kommunen som det varit tidigare.

– Det betyder att vi ska knyta de kommunala bolagen närmare oss och arbeta tätare tillsammans med ekonomi och uppföljning, säger Andreas Sjölander.

– Vi har ett utmanande läge 2020 och måste också försöka vara långsiktiga och hitta smarta lösningar och vägar för att kunna ge våra invånare samma service som vi gör idag, säger Andreas Sjölander.