Publicerad

Uppdatering av läget kring hotet mot socialförvaltningen

Här kommer en uppdatering av läget kring hotet mot soc. Under torsdagskvällen kom ett hot riktat mot soc. Med anledning av det höll delar av socialförvaltningen stängt idag fredag. Efter dialog med polisen har socialförvaltningens ledning och kommunledningen kommit fram till att gå tillbaka till ordinarie verksamhet på måndag morgon.

Polisen gör bedömningen att hotbilden i nuläget inte är skarp.

För allas säkerhet och trygghet förstärks skyddet på Trädgårdsgatan 7 med Securitasvakter som ska vara på plats under hela nästa vecka.