Publicerad

Härnösand en tänkbar ort för försvarsetablering

Flygbild på norra inloppet Härnösands hamn

Härnösand pekas ut som en av fyra orter för möjlig etablering av försvarsmakten.

– Det visar att försvarsmakten har fångat upp vårt intresse och de fördelar vi lyft upp men utökning av försvarets verksamhet i Härnösand, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Härnösand har under en längre tid haft dialog med försvarsmakten och beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Där har man lyft Härnösands fördelar och möjligheter att kostnadseffektivt och snabbt skala upp verksamheten.

Redan idag bedriver försvarsmakten utbildning i Härnösand och har cirka 60 anställda.

– Att vi idag har ansvaret att tillföra Norrlands regemente I19 marin förmåga är en annan av våra fördelar, säger Sjölander.

– Nu fortsätter vi att hålla dialogen med försvarsmakten och beslutsfattarna levande. Vi ska se till att de har bästa möjliga beslutsunderlag när det är dags att ta beslut i riksdagen i juni 2020, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.