Publicerad

Härnösands kommunfastigheter köper 50 procent av Prisma

Kommunstyrelsen beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären mellan Härnösands kommunfastigheter och Westerlinds. Affären innebär att Härnösands Kommunfastigheter AB som är en del av Härnösandshus-koncernen köper 50 procent av aktierna i Härnösand Handel AB, det bolag som äger Prismagallerian. Den preliminära köpeskillingen blir 4 463 876 kronor.

Härnösandshus är det kommunala bostadsbolaget i Härnösand. Med 50 procent av aktierna i Härnösand Handel AB blir dotterbolaget Kommunfastigheter delägare i den fastighet som av många ses som navet i centrum.

Härnösand Handel AB ägs idag av Westerlind bostäder som är en del av Westerlinds. Tidigare arbetade Westerlinds tillsammans med fastighetsbolaget Amasten, handlarna och Härnösands kommun i en centrumsatsning. Amasten beslutade sommaren 2017 att sälja alla sina fastigheter i Härnösand och Westerlinds valde då att köpa beståndet där Prismahuset var en nyckelfastighet.

En tid därefter började de föra dialog med Kommunfastigheter om en gemensam affär.

–Det här är en affärsuppgörelse mellan Härnösandshuskoncernen och Westerlinds, säger Andreas Sjölander (S) kommunstyrelsens ordförande. För att Härnösandshus även fortsättningsvis ska vara ett framgångsrikt och lönsamt företag med attraktiva lägenheter behövs ett levande centrum. Med anledning av tidigare artiklar i media vill jag poängtera att inga skattemedel används i affären.

De medel som Härnösandshus och Härnösands kommunfastigheter har till förfogande är uteslutande intäkter från hyror.

–Utifrån det material som finns framtaget och den genomlysning som banken har gjort känner jag mig trygg. Jag tänker att risken att inte göra något och avstå den här möjligheten är långt större än att göra satsningen. Det finns ingen som vinner på ett utarmat centrum, fortsätter Andreas Sjölander.

– Jag tror på den här affären för att utveckla Härnösand. Det är framförallt för de små handlarna i centrum som det här är viktigt. På det här sättet samverkar vi med en fastighetsägare som har ett stort hjärta för Härnösand och vill utveckla centrum så att det på ett bra sätt lever upp till dagens behov och beteendemönster, säger Ingemar Wiklander (KD) majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.

– Ett levande centrum är viktigt för Härnösand och för att Härnösandshus lägenheter ska vara attraktiva även i framtiden, säger Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Genom att godkänna den här affären är vi med och bidrar till ett levande Härnösand.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet. Affären måste godkännas av kommunfullmäktige i Härnösand för att den ska bli verklighet.