Publicerad

Ingen fontän i sommar

fontän i vattnet med hus i bakgrunden

Det blir ingen fontän i Nattviken i sommar. Den befintliga fontänen är i för dåligt skick för att sättas ut. Nu är förhoppningen att ersätta den med en helt ny och permanent fontän.

Fontänen skänktes till kommunen av Lions Club och invigdes av drottning Silvia under Härnösands 400-årsjubileum 1985. Den har alltså varit i drift i över 30 år och är nu helt enkelt uttjänt.

Nu är målet att ersätta den nuvarande fontänen med en permanent installation som kan ligga i året runt och driftas och underhållas från land. Den gamla fontänen har lagts i och plockats upp varje år. Med modern teknik beräknas driftskostnaden för en ny fontän bli betydligt lägre än för den gamla.