Publicerad

80 nya statliga jobb till Härnösand

Hus som inrymmer Sida Partnership Forum

Sida finns redan i Härnösand och är en av de fem myndigheter som föreslås få delar av verksamheten utlokaliserad till Härnösand.

Delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en gemensam kontorsgemenskap i Härnösand. Det är förslaget i den utredning som regeringen tog emot idag. Det är verksamhet från Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet som flyttas. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska fungera som värdmyndighet.

– Ett mycket positivt besked. Det betyder att vi bryter trenden av minskad statlig närvaro i Härnösand. Det här ger också kringeffekter som spiller över på det privata näringslivet, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Förslaget omfattar cirka 80 årsarbetskrafter och gäller följande:

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

– Det här är frukten av ett målinriktat arbete. Jag tycker att upplägget som bygger på samverkan över myndighetsgränserna är väldigt spännande, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP).

– Nu ska vi se till att visa prov på vårt goda värdskap så att medarbetare på dessa myndigheter känner sig välkomna till Härnösand, säger Andreas Sjölander.