Publicerad

#WeDo – noll anmälningar på Härnösands stadsfest

Publikhav på Härnösands stadsfest

Härnösands stadsfest 2019 blev precis den härliga sommarfest som den ska vara med glada, trygga och säkra besökare. Några av dem besökte Härnösands kommuns #WeDo-tält inne på festivalområdet. Arrangören Höga Kusten Nöje, polisen, räddningstjänsten, ordningsvakter och Härnösands kommun har haft tät samverkan och gjort flera insatser för att skapa en trygg festivalhelg. Resultatet blev noll (0) anmälningar av sexuella ofredanden i anslutning till festen.

– Vi startade samverkansarbetet 2018 och det gav bra resultat, därför var det naturligt att fortsätta även i år, säger Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare på Härnösands kommun. Syftet med samverkan är att alla ska kunna känna sig trygga och säkra på Stadsfesten. Att vi nådde noll anmälningar 2019 känns väldigt, väldigt bra.

Insatser som genomfördes i samverkan under 2018 och 2019 var bland andra utbildning av personal och cirka 2000 skolelever om sexuella ofredanden, fler vakter och volontärer, förändrat alkoholtillstånd, bättre belysning, ett trygghetstält (#WeDo-tält) för ungdomar och fler ”Vuxna på stan”.

Ett samhällsproblem

2017 kantades festivalsommaren över hela Sverige av ett stort antal anmälda fall av sexuella ofredanden och trakasserier, tyvärr även i Härnösand. Det var utifrån de händelserna och den stora mängd #metoo-upprop under hösten 2017 som Härnösands kommun skapade #WeDo. #WeDo är ett samlingsnamn för kommunens arbete med att ta ett steg framåt i arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande behandling.

– Det som sker på en festival är endast ett koncentrat av vad som sker i det omkringliggande samhället och sexualbrott mot unga tjejer är ett samhällsproblem – inte ett festivalproblem, säger Anna-Karin Hasselborg. Som kommun har vi en bra plattform för att kunna arbeta förebyggande och försöka minska dessa problem.

En grupp människor tittar in i kameran. De står på gräset framför scenen till Härnösands stadsfest.

Samverkansmöte innan festen sätter igång, från vänster Elin Jonsson, Ali Ahlirof och Anna-Karin Hasselborg från Härnösands kommun, Tobias Wikström från arrangören Höga Kusten Nöje, Cecilie Johansson och Lars Forsberg från Härnösands kommun och Peter Norell och Andreas Åström från Räddningstjänsten

Trygga och säkra evenemang prisad samverkansmodell

Som stöd för samverkan kring Härnösands stadsfest har en speciell modell använts. Modellen är framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå) och är en generell modell för övergripande samverkan i brottsförebyggande arbete. Den handlar om att skapa förståelse för olika perspektiv på olika situationer. Modellen skapar också förutsättningar till att tydligare samordna åtgärder och ansvarsområden. Samverkansmodellen som hos polisen kallas Trygga, säkra evenemang vann första pris som bästa brottsförebyggande åtgärd 2018.

– Nu ser vi fram emot Härnösands stadsfest 2020 och önskar en lika tät samverkan. Vi vill ju att alla ska få en trygg, säker och fantastisk sommarhelg i Härnösand, säger Anna-Karin Hasselborg.

#WeDo - tillsammans gör vi skillnad

Fyra personer tittar i kameran med en rolla-up mellan sig, på den står det glädje, trygghet och respekt. #WeDo

Fältgruppen på plats i #WeDo-tältet, från vänster, Mattias Melander, Erika Sjökvist, Lars Forsberg och Karolina Johansson