Publicerad

Härnösand och Sollefteå går ihop om nytt regemente

Närbild på kvinnlig soldat

 Härnösand/Sollefteå regemente i Västernorrland. Det är namnet på det gemensamma regemente som Härnösand och Sollefteå föreslår försvarsmakten.

− Tillsammans har vi ett väldigt starkt erbjudande för att få ett av de två regementen som ska startas, säger kommunalråden Andreas Sjölander (S) i Härnösand och Johan Andersson (C) i Sollefteå.

När försvarsberedningen lade fram sitt förslag i maj föreslogs att fyra nya regementen ska startas. Två av dem ska enligt förslaget placeras i Göteborg och Arvidsjaur. För de två andra noterades att Härnösand, Sollefteå, Östersund och Falun visat intresse. Nu går alltså Härnösand och Sollefteå ihop om ett gemensamt förslag.

− Tillsammans kan vi erbjuda två olika övningsmiljöer, skogen och bergen i Sollefteå, havet och kusten i Härnösand, säger Johan Andersson.

På båda ställena finns övnings- och skjutfält med gällande miljötillstånd och militär infrastruktur i form av till exempel logement, övningslokaler och verkstäder. I Härnösand finns den militära verksamheten kvar med ett 60-tal anställda som utbildar både rekryter och hemvärnssoldater.

− Vår största fördel är att vi snabbt och kostnadseffektivt kan komma igång, säger Andreas Sjölander.

Dagens kapacitet på 100 rekryter kan ökas till 250 inom månader och på några års sikt kan Härnösand/Sollefteå utbilda 300-500 rekryter.

Härnösand och Sollefteå har hela Västernorrlands län bakom sig i arbetet. Nyligen ställde sig det regionala samverkansrådet i total enighet bakom förslaget. Rådet består av representanter för Region Västernorrland samt för både majoritet och opposition i länets samtliga sju kommuner.

− En försvarsetablering i Västernorrland kan bli en kostnadseffektiv utveckling utifrån försvarets behov och också innebära positiv utveckling för Västernorrland. Det är glädjande och bra att vi har total enighet i länet i denna fråga, säger Berit Högman, Landshövding i Västernorrlands län.