Publicerad

Tänk säkert – gör smarta saker säkra

Ett tangentbord och ett kreditkort.

I oktober genomförs årets nationella "Tänk säkert-kampanj" och Härnösands kommun är med.

Årets tema är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra”. Målsättningen är att höja medvetenheten och kompetensen hos allmänheten och småföretagen vad gäller hanteringen av lösenord, kortuppgifter och länkar som man t.ex. får i sms och e-post.

Digitaliseringen ökar hela tiden och påverkar både dig som enskild och samhället som helhet.

Här kan du läsa mer och se korta tänkvärda filmer

Årets kampanj genomförs av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillsammans med polisen.