Publicerad

Camping på Smitingen och hotell på Kanaludden – vad händer?

Bildmontage med en flygbild över Smitingen och en illustration av det planerade hotellet vid Kanaludden

En ny camping på Smitingen och hotellet på Kanaludden är två projekt som många är intresserade av. Här är en lägesrapport om de två satsningarna.

På Smitingen planeras en helt ny camping med 200-250 campingtomter och 20-30 stugor. Campingen ska ligga i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet.

I oktober 2018 fick företaget First Camp en så kallad markanvisning på Smitingen. Den ger företaget ensamrätt att i två års tid utreda förutsättningarna för en camping där.

I februari 2019 köptes First Camp upp av campingkedjan Nordic Camping & Resort.

– Att de två företagen slogs samman påverkar så klart tempot i projektet, säger Uno Jonsson, tillväxtchef på Härnösands kommun. Bolagen har olika filosofi och inriktning för hur de ska expandera. Nordic Camping vill inte bygga själva, men är intresserade av att driva camping på Smitingen.

– Vi upplever fortsatt stort intresse för det här projektet och arbetar vidare tillsammans med Nordic Camping för att hitta lösningar kring själva investeringen och byggnationen av campingen, säger Uno Jonsson. Behovet av en modern camping i Härnösand är stort. Besöksnäringen och antalet besökare till Höga Kusten växer för varje år och inte minst väntas antalet campinggäster öka.

Hotellet på Kanaludden

I november 2016 tog kommunfullmäktige i Härnösand, med bred majoritet, beslut om en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga ett hotell på Kanaludden. Beslutet överklagades. Nästan tre år senare kom beskedet att kommunfullmäktiges beslut står fast.

Attini Hotell AB är det företag som kommunen ända sedan hösten 2015 varit beredda att ge möjlighet att bygga hotellet.

– 2016 var jag redo och klar att sätta spaden i backen. Tyvärr blev det inte så. Drygt 1000 dagar senare är möjligheten här igen. Under den här långa väntetiden har jag som entreprenör arbetat med andra projekt. Nu kan jag ta upp mina planer ur byrålådan. Jag vill noga se över allt igen, det händer mycket på tre år. Byggbranschen har utvecklats när det gäller material, hållbarhetsarbete och annat och hotellbranschen likaså. Jag tittar på skisser och planer och arbetar med investeringskontakter. Jag är fortfarande intresserad av att vara en del i detta projekt och hotelltomten är den bästa i hela Norrland, säger Patrik Attini, Attini Hotell

Vad händer med driften av simhallen?

Kommunfullmäktiges beslut om att låta Attini Hotell driva simhallen har överklagats till kammarrätten. Det målet är inte avgjort ännu.

– Skulle inte kammarrätten godkänna avtalet faller inte hotellsatsningen för det. Det finns andra vägar och samarbeten som kan bli aktuella för en hotellentreprenör, säger Uno Jonsson.