Publicerad

Trygghetsvandring i höstmörkret

Mån och kvinnor sitter kring ett avlångt bord. Ler mot kameran.

Pausfika på Mc Donalds.

Den här veckan har Härnösands kommun tillsammans med polisen, politiker och Rådet för trygghet och hälsa genomfört en trygghetsvandring. Vandringen är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö, ett sätt att se över Härnösands centrum utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.

– Under vandringen noterade vi flera saker som förbättrats sedan förra årets vandring, säger Anna-Karin Hasselborg på Härnösands kommun.

Bättre belysning på torget, klippta buskar, sänkta trottoarer och restauranger och caféer med stora fönster mot torget och gågatan är några av förbättringarna.

– När människor trivs och rör sig ute blir centrum mer levande, intressant och tryggt, säger Anna-Karin.

Vad menas med trygghetsvandring?

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen.

I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, justera tillgängligheten och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

#WeDo

#WeDo är Härnösands kommuns arbete med att förebygga trakasserier och kränkande behandling.