Publicerad

350 kommunanställda fick lära sig om extremism

Föreläsningssal med många åhörare

Runt 350 lärare, socionomer och andra kommunanställda lyssnade på bland annat Hanif Azizi.

Våldsbejakande extremism stod på schemat när cirka 350 kommunanställda samlades på Parkaden för en utbildningsdag. De fick lyssna på den före detta nazisten Peter Sundin, polisen Hanif Azizi och Anna-Karin Hasselborg, som arbetar som våldsförebyggande samordnare i Härnösands kommun.

Peter Sundin blev nazist i 14-årsåldern och fick mothugg av lärarna i skolan. Idag har han hoppat av och insett att lärarna hade rätt.

− Men de hade helt fel pedagogik för att övertyga mig.

Även Hanif Azizi betonade vikten av att bemöta ungdomar med respekt för att nå framgång.

− Det gäller att inte köra över utan att lyssna, bolla och så frön.

Han var själv i 19-årsåldern på väg att lämna Sverige för en våldsbejakande organisation i Mellanöstern. Idag är han polis och föreläsare.

Publiken bestod mest av personal från skolan och socialförvaltningen.

− Intressant och jätteviktig dag. Det blir så tydligt hur viktigt det är att verkligen se eleverna, säger Susanne Norberg på Wendela Hellmanskolan.

− Vi behöver lyfta upp den starka polariseringen ännu mer, säger gymnasieläraren Maria From. Det är så mycket ”dom där”, inte bara när det gäller etniskt ursprung utan även mellan skolor, mellan olika program på gymnasiet och allt möjligt.

Föreläsarna var också nöjda med dagen.

− En fantastisk publik. Även om de mest lyssnade idag så ser man i ögonen att det finns ett stort engagemang och solidaritet, säger Hanif Azizi.

− Och det var verkligen precis rätt människor som var här, de som träffar ungdomarna i vardagen, säger Peter Sundin.

porträtt på tre personer

Före detta nazisten Peter Sundin, kommunens våldsförebyggande samordnare Anna-Karin Hasselborg och polisen Hanif Azizi föreläste under utbildningsdagen.