Publicerad

Trygghetsboende viktig fråga för kommun med åldrande befolkning

Befolkningsstatistiken för Härnösand visar att andelen äldre är förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att vänta under de kommande decennierna. År 2035 kommer ålderspensionärerna att vara cirka 6900 personer, vilket är ungefär 400 fler än 2017. Idag antog kommunstyrelsen en reviderad policy för kommunalt stöd till de som vill bygga eller anordna trygghetsboenden. 

Behovet av vård och omsorg kommer att öka – i Härnösand precis som i övriga Sverige. Att kunna ge vård och omsorg efter varje persons behov blir viktigt. Det blir också viktigt att kunna erbjuda bostäder som är anpassade för personer som gärna vill fortsätta bo på egen hand – men samtidigt har svårt att orka med snöskottningen, gräsklippningen eller trädgårdsskötseln i villan där man bott tidigare. För dessa personer är trygghetsboenden ett attraktivt alternativ.

– Att kunna bo självständigt så länge som möjligt blir allt viktigare i framtiden, säger kommundirektör Lars Liljedahl. Här är boendeformer som seniorboende, trygghetsboende eller plusboende bra alternativ.