Publicerad

Kommunstyrelsen godkänner Härnösandshus försäljning av Ugglan

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna AB Härnösandshus försäljning av fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för Härnösandshus ska försäljning av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I samband med att kommunens särskilda boende flyttar från fastigheterna blir det inte lönsamt för Härnösandshus att ha dem kvar.

Försäljning kommer att ge Härnösandshus kapital som de kan använda för att skapa nya moderna lägenheter i andra fastigheter och underhålla fastigheter de redan äger. Kapitalet är också viktigt för företagets satsning på boendeformer som socialförvaltningen väntas ha behov av i framtiden, säger Ingrid Nilsson (V), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.