Publicerad

Härnösand bjuder in generaldirektörer till dialog om statliga jobb

Exteriör bild på Sida Partnership forum i Härnösand. Fläckvis snö på marken.

Sida finns redan i Härnösand. I den statliga utredningen finns förslag på att ytterligare någon del av Sidas verksamhet ska placeras i Härnösand.

Härnösand bjuder in generaldirektörerna för Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet till en dialog. Anledningen är den statliga utredning som föreslår att delar av dessa myndigheters verksamheter ska flytta till Härnösand. Bakom inbjudan står Härnösands kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland och Myndighetsnätverket.

– Förslaget att dessa myndigheter ska flytta verksamhet till Härnösand är ute på remiss just nu. Även om vi inte vet exakt vilka myndigheter som flyttar hit vill vi få chans att berätta om alla fördelar en flytt kan innebära och hur vi kan bidra, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S) i Härnösand.

Härnösand kommun erbjuder både aktiviteter och resurser som kan underlätta en verksamhetsflytt till länet.

– Samverkan, digitalisering, innovationskraft och kompetens kännetecknar vår region, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland. Jag tycker att det erbjudande som Härnösands kommun har till myndigheterna är väldigt bra och hoppas att många vill vara med i dialogen.

I Västernorrland finns ett myndighetsnätverk. I nätverket ingår 18 myndigheter, bland annat SPV, CSN, Bolagsverket, DIGG, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska myndigheten, Skatteverket och Länsstyrelsen. De arbetar med gemensamma utbildningsinsatser, in- och utlåning av personal, gemensamma ledningsgruppsdagar med mera. Representanter från myndighetsnätverket ska vara med vid dialogen.

– När säkerhetsfängelset på Saltvik etablerades och togs i drift arrangerade vi en jobb och bo-mässa i Härnösand för att stötta etableringen. Mäklare, fastighetsägare och företag med rekryteringsbehov fanns på plats. Målgruppen för mässan var alla som var nyfikna på att jobba på Saltvik. Vi hoppas att vi tillsammans med myndigheterna som ska starta verksamhet i Härnösand får damma av det konceptet och gör den igen, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Exempel på aktiviteter Härnösand kommun kan erbjuda

  • En utpekad projektledare med ansvar för hela etableringsprocessen
  • Inflyttningslots och medflyttarservice för de som flyttar till nytt jobb på myndigheterna och en digital inflyttningsplattform
  • Informationsträffar i Stockholm med fokus på Västernorrland och Härnösand och vilka möjligheter som finns till ett rikt liv i vårt län.
  • Ett informationsmaterial om länets och kommunens utbud för god livskvalitet genom skolor, natur- och friluftsaktiviteter, kultur med mera.