Publicerad

Lars Liljedahl i Socialstyrelsens styrelse

Man som håller i handtag till en ytterdörr

Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl har blivit invald i Socialstyrelsens styrelse. Den nya styrelsen, som består av åtta ledamöter, tillträder 1 februari och ska sitta i tre år framåt.

− Jag känner mig hedrad. Det ska bli roligt och särskilt roligt är det att jag har blivit tillfrågad i den rollen som jag har nu.

Lars Liljedahl har jobbat med sociala frågor i många år, de senaste åren som socialchef i Östersunds kommun. Han har också varit ordförande i den rikstäckande Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).

− Jag hoppas och tror att jag ska kunna bidra även i min nuvarande roll som kommundirektör och att Härnösand på så sätt kan bidra på nationell nivå. Socialstyrelsens frågor är mycket viktiga både för oss Härnösandsbor och för hela landet.

Härnösand och Västernorrland har ytterligare en ledamot i den tillträdande styrelsen. Även Anders Sylvan, snart tillförordnad regiondirektör i Västernorrland, är med.