Publicerad

Kommunfastigheter vill köpa Hushållningssällskapets hus

Hushållningssällskapets hus.

Härnösands kommunfastigheter vill köpa fastigheten som ligger på Trädgårdsgatan 7, för de flesta känd som Hushållningssällskapets hus. Det slutgiltiga beslutet om köpet måste fattas av kommunfullmäktige, men idag ställde sig kommunstyrelsen bakom förslaget.

Priset för fastigheten är 37 200 000 kronor. Den största hyresgästen i fastigheten är Härnösands kommun men även Härnösands Domkyrkoförsamling hyr yta i fastigheten.

– Det här är en bra affär för kommunkoncernen och Härnösand som helhet. Kommunen är redan idag den största hyresgästen, då socialförvaltningen finns i lokalerna. Det betyder att vi kommer att hyra av oss själva, vilket blir fördelaktigt. Fastigheten är i gott skick och har ett väldigt bra läge för vår verksamhet då den ligger centralt och i nära anslutning till både Rådhuset, kommunhuset och Sambiblioteket, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

För att köpet ska vara möjligt behöver kommunfullmäktige också ta beslut om att öka kommunfastigheters borgenstak med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor.

Moderaterna (M) och Sverigedemokraterna (SD) valde att inte delta i beslutet utan meddelade att de återkommer med sin hållning på kommunfullmäktige.