Publicerad

3,2 miljoner plus för Härnösand

Porträttbild Andreas Sjölander

Härnösands kommuns visar ett preliminärt positivt resultat för 2019 med 3,2 miljoner kronor.

– Det är ett bra och mycket glädjande resultat, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S). Det är ett gemensamt arbete som har gjort det här möjligt. Såväl medarbetare som förtroendevalda har solidariskt tagit ansvar för helheten. Att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och för medborgarnas bästa är nyckeln till att vi lyckats.

Härnösands kommun har under året bytt redovisningsmodell av pensionsskulden. Ett byte som gav stor negativ påverkan och som inte fanns med då budgeten spikades.

– Att vi trots det nu kan visa positivt resultat, visar styrka och god omställningsförmåga. Det ger oss självförtroende och bra förutsättningar framåt, säger Andreas Sjölander.

Resultatet för 2018 med samma redovisningsprinciper som idag blev - 5,1 miljoner.