Publicerad

Boende för äldre i Brunne ska utredas

Hus med skylt för Härnösandshus

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att ge Härnösandshus i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett boende i Brunne, särskilt anpassat för äldre. Det handlar inte om ett äldreboende utan vanliga lägenheter anpassade för äldre människors behov.

Det finns långt gångna planer för ett sådant boende i Högsjöområdet och nu vill kommunstyrelsen alltså se om det finns förutsättningar för ett sådant även i Brunne.

− I ett nytt ägardirektiv som är på gång kommer Härnösandshus få i uppdrag att i högre grad projektera för klimatsmarta boenden även utanför centralorten, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).