Publicerad

Fråga om fastighetsköp tillbaka till kommunfullmäktige

stor byggnad

Frågan om Härnösands Kommunfastigheters köp av en fastighet på Trädgårdsgatan blir åter en fråga för kommunfullmäktige. En oenig kommunstyrelse anser att de frågor som ställdes vid förra kommunfullmäktige nu är besvarade.

Fastigheten ägs idag av Hushållningssällskapet och i huset finns bland annat en stor del av socialförvaltningens verksamhet samt Café Trädgårn. När fastigheten blev till salu lade Härnösands Kommunfastigheter det högsta budet, men för att köpet ska gå igenom måste kommunfullmäktige godkänna affären.

Vid kommunfullmäktiges förra möte återremitterades ärendet till kommunstyrelsen med begäran om att bland annat få en extern oberoende värdering av fastigheten, en extern oberoende utvärdering av status för fasaden och en statusbesiktning av fastigheten i övrigt.

– Det här är en bra affär för kommunkoncernen och Härnösand som helhet. Kommunen är redan idag den största hyresgästen. Det betyder att vi kommer att hyra av oss själva, vilket blir fördelaktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).