Publicerad

Nollvision mot våld i nära relationer

kvinna som hukar med armarna över huvudet

Härnösands kommun kan bli först i landet att införa en nollvision mot våld i nära relationer. Det föreslår kommunstyrelsen.

− Mäns våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa och den farligaste platsen för många kvinnor är i det egna hemmet. Nu vill vi dra ett streck. Inte en människa till ska drabbas, säger Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunstyrelsen får enligt förslaget i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå nollvisionen. Det handlar om öka kunskapen kring riskfaktorer, hitta rutiner i arbetssätt och medvetandegöra frågan. Det handlar också om ökad samverkan med polisen, hälso- och sjukvården, länsstyrelsen och andra aktörer.

− Vi har gjort ett bra jobb med #WeDo. Nu vill vi ta det ett steg längre, säger Ingrid Nilsson.

Frågan avgörs slutligen av kommunfullmäktige.