Publicerad

Nytt sätt att ta fram budget

hand som håller i plånbok med pengar

Härnösands kommun arbetar på ett nytt sätt med budgeten för 2021. Framför allt handlar det om att ha ett helhetsperspektiv genom hela processen och kommunens ledningsgrupp har tillsammans tagit fram den första preliminära budgeten, som en enig kommunstyrelse har godkänt.

− Genom att samverka blir vi smartare och ser tydligare vad som är bra för kommunen som helhet, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Tidigare har de olika nämnderna i högre grad jobbat med budgeten var och en för sig. Nu har det första utkastet alltså tagits fram gemensamt och en av utgångspunkterna har varit att prioritera tidiga, förebyggande och rehabiliterande insatser.

− Det som är bra för människan är också bra för samhällsekonomin och ibland behöver man satsa för att i slutänden spara. Det som satsas i en nämnd kanske kan sparas mångdubbelt i en annan nämnds budget, säger Andreas Sjölander.

Majoritetens prioriteringar är god kvalitet i kärnverksamheterna, en långsiktigt hållbar ekonomi, att vara en god arbetsgivare, att minska klimatpåverkan, satsa på näringsliv och etableringar samt social hållbarhet.

Den preliminära budgeten för 2021 är på drygt två miljarder kronor, ungefär 80 miljoner mer än 2020. Resultatet beräknas till 35 miljoner kronor vilket motsvarar två procent av skattemedel och statsbidrag och är i enlighet med kommunens reglemente för ekonomistyrning.

Den slutgiltiga budgeten för 2021 beslutas av kommunfullmäktige den 15 juni.