Publicerad

Samverkan med näringslivet förlängs

översiktsbild på mässa med många montrar och mycket folk

HNEF arrangerar bland annat Fokus Företagsmässa.

Samverkan mellan Härnösands kommun och Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening (HNEF) fortsätter under 2020. Kommunstyrelsen godkände vid sitt senaste möte ett nytt samverkansavtal.

Enligt avtalet får HNEF en ersättning från kommunen på 250 000 kronor och åtar sig att arrangera vissa aktiviteter, till exempel Fokus Företagsmässa. HNEF ska bland annat också ha ett aktivt samarbete med grundskola och gymnasium.

− Vi har haft ett mycket bra och nära samarbete med HNEF i flera år, något som är väldigt viktigt i vår strävan att förbättra företagsklimatet, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Samverkansavtalet grundar sig på kommunens tillväxtstrategi och handlingsplanen för näringsliv. Då handlingsplanen håller på att revideras skrivs det nya avtalet bara på ett år och ska följas upp och utvärderas senast i november 2020.