Publicerad

Medborgarlöften för 2020-2021

Anna-Karin Hasselborg, Hans Björner och Andreas Sjölander.

Anna-Karin Hasselborg, Hans Björner och Andreas Sjölander.

Medborgarlöftena inför 2020-2021 är nu påskrivna. De är baserade på invånardialoger, trygghetsundersökningar och lokal brottsstatistik.

Medborgarlöftena gäller för lokalpolisområde södra Ångermanland och Härnösands kommun. De ska bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men även öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet. Medborgarlöftena gäller under 2020-2021 och till dess att nya medborgarlöften presenteras.

- Löftena stärker samverkan mellan Härnösands kommun och Polisen, säger Hans Björner, chef polisområde södra Ångermanland.

- Andreas Sjölander, kommunalråd, menar att detta är ett sätt manifestera tryggheten för medborgare i Härnösands kommun och det är ett viktigt avstamp i det vi gör tillsammans.

Andreas Sjölander och Hans Björner skakar hand.

Andreas Sjölander och Hans Björner.

Medborgarlöften 2020-2021

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika i Härnösands kommun, med särskilt fokus på unga.
  • Polis och Härnösands kommun ska tillsammans med Räddningstjänsten samt Hemab samverka i trygghetsskapande åtgärder inför och under större evenemang.
  • Polis och socialtjänst i Härnösands kommun ska fortsätta och utveckla en nära samverkan kring barn och unga i riskzon.
  • Härnösands kommun ska tillsammans med polis genomföra medborgardialog.
  • Härnösands kommun ska tillsammans med polis stärka sin samverkan gällande trafiksäkerhetsarbetet.

Härnösands kommun och polisen i Härnösand har sedan 2016 arbetat med medborgarlöften. Det innebär att kommunen och polisen i högre uträckning engagerar och involverar medborgares erfarenheter i sina verksamheter.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Anna-Karin Hasselborg
Telefon: 0611-34 80 26
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se