Publicerad

Kommunfullmäktige i webb-TV

Härnösands rådhus med en inklippt videokamera.

På måndag 30 mars håller kommunfullmäktige sammanträde. I vanliga fall direktsänds sammanträdet här på kommunens hemsida, men den här gången blir det endast eftersändning.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ärendelistan begränsats till brådskande ärenden för att mötet ska kunna hållas så kort som möjligt.

Dagens ärenden:

  • Information om rådande läge från kommundirektören
  • Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4
  • Beslut om tillfälliga åtgärder under period av aktiverad krisledningsnämnd
  • Avsägelser 2020
  • Valärenden

Webb-TV

Här ser du kommunfullmäktiges sammanträde i webb-tv