Publicerad

Stöd till ideella föreningar och de som drabbas av besöksförbud

fotocollage äldre dam med blommor och två barn med tennisracket

Stöd till ideella föreningar och möjlighet att sätta guldkant på vardagen för personer som bor i verksamheter som har besöksförbud. Det är beslut som krisledningsnämnden i Härnösand har fattat.

Stöd till ideella föreningar

Coronapandemin innebär flera utmaningar för ideella föreningar och studieförbund. För att hjälpa föreningarna har krisledningsnämnden beslutat att de som hyr av Härnösands kommun slipper betala hyra under perioden 1 mars-31 augusti 2020.

Kommunen lovar också att föreningarna som får lokalt aktivitetsstöd ska få minst lika stort stöd 2020 som de fick 2019. Föreningar som hyr av privata aktörer kan ansöka om ett bidrag för att klara hyran.

– Civila samhället och frivilligorganisationerna fyller en oerhört viktig roll i det demokratiska samhället och det känns bra att vi nu beslutat om åtgärder som underlättar för alla dessa, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand

– Barnverksamhet, idrottsträningar, körövningar och studiecirklar är bara några exempel på aktiviteter som folkrörelser och ideella föreningar erbjuder. I kristider ökar dessa verksamheters betydelse, samtidigt som många föreningars resurser minskar. Genom att ta bort hyror och garantera att de får bidrag även om verksamheten svajar underlättar vi för föreningarna att även i fortsättningen kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP).

Guldkant på vardagen

I flera verksamheter inom Härnösands kommun råder besöksförbud. Utmanande och tråkigt tycker många. Flera berättar att de saknar sina sociala kontakter.
– Vi vill göra så mycket som det bara går för att hjälpa de grupper som drabbas. Därför har krisledningsnämnden idag avsatt 300 000 kronor till att sätta lite guldkant på vardagen för dessa människor, säger Andreas Sjölander.

Villkoret är att inköpen görs lokalt, av lokala företag.

– Vi ser det som viktigt att kunna förgylla vardagen för de som ofrivilligt hamnar i utanförskap på grund av covid-19 och besöksförbudet. Att vi med pengarna dessutom kan gynna det lokala näringslivet känns dubbelt bra, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD).

Max en passagerare

Ett beslut om färdtjänsttransporter är också fattat. Färdtjänst i Härnösands kommun ska ske med max en passagerare per taxibil och max två passagerare i ett specialfordon. Beslutet gäller tills vidare.

Tidigare beslut

Sedan tidigare har nämnden fattat beslut om att kommunens socialnämnd kan dra över sin personalbudget för att på så sätt trygga bemanningen inom vård och omsorg och om en organisation för samordning och fördelning av skyddsutrustning.

– Samarbetet innebär att de kommuner med störst behov backas upp av de kommuner som har skyddsmaterial och för tillfället har mindre behov. I den situation vi befinner oss är det viktigt med solidaritet. Vi hjälper varandra och kan då också räkna med att få hjälp när vi behöver det, säger Andreas Sjölander.

Beslutet om möjlighet att dra över personalbudgeten ger socialnämnden möjlighet att höja grundbemanningen inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det gör det också möjligt att visstidsanställa medarbetare som idag jobbar som timvikarier. På så sätt får även timvikarierna möjlighet att vara hemma vid minsta förkylningssymptom utan att den personliga ekonomin påverkas.

Ledamöter i krisledningsnämnden är:
Andreas Sjölander, ordförande (S)
Ingrid Nilsson, 1:e vice ordförande (V)
Christina Lindberg 2:e vice ordförande (C)
Ann-Charlotte Visén (S)
Ingemar Wiklander (KD)
Johan Sundqvist (MP)
Anders Gäfvert (M)