Publicerad

Särskilt stöd till sårbara grupper

pojke som sitter lutad mot en vägg med ansiktet gömt i händerna

Coronapandemin påverkar alla, men vissa riskerar att drabbas hårdare än andra. Därför har kommunen bildat en särskild grupp som tittar på hur extra sårbara grupper drabbas och vad som kan göras för att minska risken för negativa följder.

De grupper det handlar om är till exempel familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med missbruk, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer.

− Risken för psykisk ohälsa av olika slag är hög i de här grupperna, säger kommunens våldsförebyggande samordnare Anna-Karin Hasselborg.

Hon är sammankallande i gruppen som också innehåller representanter för elevhälsan, individ- och familjeomsorgen, integration och omsorg om funktionshindrade. Gruppen har tittat närmare på kommunens åtgärder under coronapandemin, till exempel distansundervisning på gymnasiet och komvux, stängd SFI-undervisning och stängda dagliga verksamheter för personer inom omsorgen.

− Vi har tittat på hur de särskilt utsatta grupperna drabbas av det här och vad som kan göras för att minska konsekvenserna, säger Anna-Karin Hasselborg.

Ett exempel på vad som gjorts är att arbetslivsförvaltningen har ökade öppettider för stöd och hjälp med blanketter kring försörjningsstöd, CSN och liknande. Ett annat är att barn med funktionsvariationer har fått ökad kontakt med kontaktpersoner. Gruppen har ett extra fokus på barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

− Coronapandemin gör att en del barn och unga hamnar i utsatta situationer de inte skulle behöva annars. Vi ska göra allt för att hitta lösningar för att undvika det.