Publicerad

Härnösand-Sundsvall högt prioriterat när Ostkustbanan ska byggas

tåg som kör vid en station

Sträckan Härnösand-Sundsvall kommer som etapp 2 och 3 i den strategi som Trafikverket har tagit fram för den fortsatta utbyggnaden av Nya Ostkustbanan. Strategin går ut på att få de positiva effekterna med minskade restider och ökad trafik så snabbt som möjligt.

− En snabb och bekväm förbindelse med Sundsvall skulle betyda oerhört mycket för vår region, inte minst för möjligheten att arbetspendla. Det skulle ge helt andra förutsättningar för oss att utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) som också sitter i styrelsen för Nya Ostkustbanan AB.

Bolaget har bildats av regioner och kommuner längs banan och driver på för en utbyggnad till dubbelspår längs hela sträckan Gävle-Härnösand. Nu har Trafikverket haft regeringens uppdrag att ta fram ett förslag på hur bygget av Nya Ostkustbanan kan ske för att skapa största möjliga nytta så snabbt som möjligt.

– Vi har tittat på dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Vi har gått igenom hela sträckan och undersökt behovet av nya stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat "flaskhalsar”, säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare på Trafikverket.

Förslaget innehåller sex etapper där den sträcka som bedöms ge allra bäst effekt för hela stråket är Sundsvall-Hudiksvall.

− Den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten och utbyggnaden ger därför möjlighet till stora tidsvinster, säger Hans-Olov Åström.

Därefter följer sträckorna Härnösand-Timrå och Timrå-Sundsvall som också snabbt skulle ge stora effekter. Förslaget går nu ut på remiss innan ett slutligt förslag ska lämnas över till regeringen innan årsskiftet. Regeringen kan sedan välja att finansiera en, flera eller alla etapper. Totalt beräknas hela utbyggnaden kosta närmare 40 miljarder kronor, varav drygt åtta miljarder redan finns avsatta.

− Vi har mycket jobb kvar och kommer att göra allt vi kan för att det ska bli dubbelspår hela vägen så snart som möjligt, säger Andreas Sjölander. Det som är hoppfullt är att det ofta satsas rejält på infrastruktur för att få igång ekonomin efter en kris.

Etapperna i den ordning de prioriteras i förslaget

  1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall)-Sundsvall
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)