Publicerad

Härnösands kommun hyllar anställda och stöttar den lokala handeln

Närbild på ett färgglatt presentkort

Härnösands kommun vill hylla sina anställda för fina insatser och gott arbete i en tuff tid. Samtidigt vill de också stötta och uppmärksamma de lokala handlarna och krögarna som jobbar hårt för att deras verksamheter ska leva vidare och i framtiden utvecklas. Därför ger kommunen alla med en månadsanställning ett presentkort från HÄR Handel och Möten på 500 kronor.

– Sommargåvan till personalen är vårt sätt att visa uppskattning. Coronapandemin har inneburit ett högt tryck och ställt helt nya krav på våra anställda. De har gjort ett fantastiskt arbete och vi vill på det här sättet tacka för det, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Beslutet fattades av kommunstyrelsen under tisdagen och pengarna, cirka 1,1 miljoner kronor, ska tas från de medel som finns avsatta för kostnader på grund av covid-19. Totalt omfattar det närmare 2300 presentkort.

Förutom uppskattningen till personalen är initiativet också ett tydligt sätt att uppmuntra till att handla lokalt.

– Vi vet att de lokala butikerna och restaurangerna är viktiga för Härnösandsborna. Att få behålla dem väcker stort engagemang. Den lokala handeln är viktig, ur ett serviceperspektiv men också ur ett trivselperspektiv. En stad med en levande stadskärna är en attraktiv stad, säger Andreas Sjölander. Vi vet att många företagare har det väldigt tufft just nu. Men den här insatsen hoppas vi kunna vara med och mildra de negativa effekterna som kommer till följd av covid-19.

– Nu hoppas vi att andra företag och myndigheter som har möjlighet vill följa vårt exempel, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen (KD). Tillsammans kan vi hjälpas åt att fylla vår fina stad, Sveriges tredje bästa sommarstad 2020, med liv och kraft.

HÄR Handel och Möten AB är en sammanslagning av Handelsplats Härnösands och Köpmannaföreningen, Härnösands Handel. HÄR har i uppgift att verka för handelns utveckling i Härnösand.

Presentkortet går att använda hos någon av de närmare 40 anslutna butikerna och restaurangerna i Härnösand. Butiker och restauranger som ännu inte är anslutna kan enkelt göra det via kontakt med centrumutvecklaren i Härnösands kommun.

M och SD yrkade på avslag till förslaget. De är inte emot en sommargåva till personalen, men yrkade avslag med hänvisning till att de tycker att för få företag är anslutna till HÄR.