Publicerad

Så här corona-säkrar vi Härnösand inför kryssningsbesöken

Nattviken med sin gästhamn.

Under hela sommaren har besökstrycket i Härnösand och Höga Kusten varit högt. Intresset håller i sig och på lördag anländer kryssningsfartyget Silja Symphony för första gången. Fem kryssningar är inplanerade och resenärerna kan boka in sig på olika utflykter i Härnösand och Höga Kusten under det fem timmar långa stoppet i hamn.

– Vi ser fram emot att få välkomna kryssningsresenärerna till Härnösand. Vi känner oss förberedda och laddade. Vi vill gärna visa upp vårt fina område och är måna om att göra det på ett säkert sätt i dessa pandemitider, säger Petra Forsström, näringslivschef i Härnösands kommun.

Redan under våren gjordes ett stort arbete med att göra Härnösand med omgivning, butiker, restauranger och besöksmål så säkra som möjligt utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det arbetet har utvecklats ytterligare inför de stundande kryssningsbesöken.

– Både vi i kommunen och näringslivet har haft chans få till fungerande arbetssätt, åtgärder och rutiner under sommaren. Trots att vi har haft väldigt många besökare under sommaren är smittspridningen väldigt låg. Silja Symphony kommer med som mest 1400 gäster, det kan jämföras med antalet besökare på Högakustenhotellet som flera dagar varit mer än det dubbla. Vi som jobbar med detta, Härnösands borna och resenärerna är nog alla måna om att det ska bli bra. Tillsammans och var och en för sig, tar vi ansvar för att Härnösand är ett trivsamt och säkert besöksmål, säger Petra Forsström.

Åtgärder från Tallink Silja

Tallink Silja har gjort flera åtgärder för att göra kryssningarna smittsäkra. Bland annat måste alla resenärer skriva under en hälsodeklaration innan de kliver på fartyget.
Tallink Silja har också gjort säkerhetsåtgärder vid bokning, i terminaler, vid ombordstigning, under resans gång och vid avstigning. Tiden för incheckning och ombordstigning är längre för att undvika trängsel och antalet passagerare är begränsat under en övergångsperiod. Rederiet har också utökad rengöring i terminal och ombord och begränsat antalet personer som får vistas samtidigt i restauranger, caféer och butiker.

Åtgärder från Härnösands kommun och näringslivet

Den personal som arbetar med att ta emot besökarna i Härnösand är väl insatta i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen har engagerat olika föreningar som varje lördag ska agera trygghetsvärdar på stan. Antalet skyttelbussar är fler och antalet passagerare är begränsat. Ute på stan finns skyltar uppsatta, extra sittplatser iordningställda och extra toaletter och handfat utplacerade.