Publicerad

Ja till utbyggd biogasanläggning

Flygbild över Älands biogasanläggning

Älands biogasanläggning

Kommunstyrelsen har godkänt HEMAB:s investering i en utbyggd biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning. Kommunstyrelsen har också beviljat kommunal borgen för en del av investeringen.

Biogasanläggningen har funnits sedan 2017 och tar idag emot matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Avfallet omvandlas till fordonsgas och biogödsel. 2021 ska alla Sveriges kommuner erbjuda separat insamling av matavfall och mängden avfall kommer då att öka.

− Den utbyggda anläggningen ska kunna ta emot matavfall från hela regionen. Det gör HEMAB ännu starkare, de blir en viktig regional partner. Att vi har framgångsrika kommunala bolag som ligger långt fram i utvecklingen ger många positiva effekter för oss som kommun, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

− Det är en viktig strategisk satsning, helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin och kommunens vision om ett hållbart samhälle, Investeringen är i 50-miljonersklassen, varav 23 miljoner kronor är ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Kommunens borgensåtagande är på maximalt 32 miljoner kronor, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP).

Den preliminära tidsplanen är att den utbyggda anläggningen ska vara färdig i slutet av 2021 och allra senast i mitten av 2022.

Centerpartiets ledamöter deltog inte i beslutet.