Publicerad

Nytt tak till Ramviks Folkets Hus

svart tak vit skorsten

Ramviks Folkets Hus behöver ett nytt tak. De har sökt pengar från Boverket och beviljats ett stöd på 225 000 kronor. Kommunstyrelsen i Härnösand beslutade idag att finansiera den resterande delen av det nya taket med 135 000 kronor.

– Det är viktigt att det finns samlingslokaler, mötesplatser och kulturell verksamhet i hela vår kommun, för att klara det är det bra att ha tak över huvudet, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD).

– Folkets Hus har en viktig funktion för bygden och hela kommen, vi vet att deras evenemang också lockar besökare från övriga delar av länet. Det är något vi vill stötta, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).