Publicerad

Pengar till hållbar livsmedelsindustri och maritimt testområde

Peckas tomatodling

Kommunstyrelsen har beviljat medel till ett projekt om hållbar livsmedelsindustri och en förstudie om ett maritimt testområde.
− Det här är två områden som är strategiskt viktiga för kommunens framtid, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet Hållbar Livsmedelsindustri är en fortsättning på en förstudie med målet att utveckla ett centrum för foodtech i Härnösand. Förstudien tittade på tre delar; produktion, forskning och utveckling samt klusterutveckling. Det kommande projektet ska fokusera på delområdet Produktion. Projektet beviljas sammanlagt 400 000 kronor under två år.

Förstudien Testområde Västernorrland handlar om att titta på förutsättningarna att skapa ett testområde för framtidens maritima teknik i Härnösand. Förstudien sker i samverkan med det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor till förstudien.