Publicerad

Västernorrlands museum vill utveckla friluftsmuseet Murberget

Länsmuseet Västernorrlands huvudbyggnad i bakgrunden och barn på häst i förgrunden.

Västernorrlands museum vill utveckla friluftsmuseet Murberget. Det ska vara en attraktiv plats för kreativa näringar och besöksnäringen som också har en koppling till näringslivet. För att kunna genomföra satsningen söker museet pengar hos Tillväxtverket, Region Västernorrland och Härnösands kommun.

– Det är ett viktigt utvecklingsprojekt som vi hoppas ska vinna Tillväxtverkets gillande. Jamtli i Östersund och Gammlia i Umeå är förebilder. Murberget vill fylla husen med kreativa näringar och aktiviteter. Ett starkt och attraktivt friluftsmuseum ser vi kan få positiva effekter för Härnösand, Höga Kusten och hela Västernorrland, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP).

Kommunstyrelsen i Härnösand beslutade idag att stötta satsningen med 600 000 kronor under två år, varav hälften utgör arbetstid. Detta under förutsättning att även Tillväxtverket och Region Västernorrland är med och finansierar satsningen.