Publicerad

Härnösand positiva till Trafikverkets förslag om nya Ostkustbanan

Ett tåg.

Härnösands kommun är positiva i sitt remissvar som gäller Trafikverkets förslag för hur arbetet med en ny järnväg mellan Gävle och Västeraspby i Kramfors ska genomföras.

– Det är mycket glädjande att Trafikverket har konkretiserat utbyggnadsplanerna för den regionala ”getingmidja” som Ostkustbanan i dagsläget är för tågtrafiken mellan Gävle och Umeå, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S) och ledamot i styrelsen för Nya Ostkustbanan.

Sträckan mellan Gävle och Västeraspby har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Den är enkelspårig med blandad trafik som nu blivit så omfattande att banans kapacitet inte räcker till. På flera delar av sträckan är standarden så dålig att tågen måste hålla låg hastighet. Det ger långa restider och risk för kraftiga förseningar.

Trafikverkets förslag ligger i linje med det yttrande som bolaget Nya Ostkustbanan har gjort. Ett yttrande som också Härnösands kommun ställer sig bakom.

Snabba på arbetet och gör en grundligare analys

I sitt remissvar föreslår Härnösands kommun dock att Trafikverket ska snabba på arbetet genom att tidigarelägga vissa arbeten.

– Vi skulle också vilja se en utförligare beskrivning av hur den här satsningen påverkar regionen och sträckan hela vägen mellan Gävle och Umeå. Vi ser stora positiva effekter för både arbetsmarknad, besöksnäring, ekonomi och hållbarhet. Det bör vägas in i den totala samhällsekonomiska analysen, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

I Trafikverkets förslag föreslås arbetet med sträckningen göras i den här ordningen:
1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) – Sundsvall
2. Timrå - Härnösand
3. Sundsvall - Timrå
4. Gävle - Söderhamn
5. Söderhamn - Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
6. Härnösand - Västeraspby (norr om Kramfors)