Publicerad

Planprogram för Skeppsbron

Båtar vid Härnösands hamn.

Ett planprogram ska upprättas för Skeppsbron. Det har kommunstyrelsen beslutat. Planområdet sträcker sig längs kajen från Silviabron mellan Torget och Mellanholmen till Sälstens badplats. Planprogrammet ska översiktligt utreda vilka förutsättningar och möjligheter som finns i området.

− Området kring Skeppsbron är en viktig pusselbit i den strategiska och långsiktiga satsning som behöver göras i Härnösand under de kommande åren, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Det är mycket gjort på olika delar i detta område och det finns många önskemål och intressen. Försvaret, Kustbevakningen, besöksnäring, grönområden, boenden, restauranger och parkeringar är några exempel. Det är många saker att ta hänsyn till och det här beslutet handlar om att föra ihop allt till en helhet.

Skeppsbron var ett av de projekt som fanns med i en utvecklingsdialog mellan alla politiska partier för ett drygt halvår sedan.

− Skeppsbron är en del av en helhet där även Utsprångskajen, Nybron, Nybrogatan och Nattviken ingår, säger Carl-Fredric Edgren (V), kommunstyrelsens vice ordförande.