Publicerad

Bra resultat i delårsrapport

mynt och sedlar på ett bord

Härnösands kommun visar ett överskott på 67,8 miljoner kronor under årets första åtta månader. Prognosen för hela året är ett överskott på drygt 40 miljoner kronor.

Resultatet på 67,8 miljoner kronor kan jämföras med 29,6 miljoner motsvarande period förra året.

− Samtidigt är det svårt med jämförelser just nu. På grund av coronapandemin liknar det här året inte något annat. Prognosen är också osäker eftersom vi inte vet exakt hur mycket vi kommer att kompenseras av staten, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Den ökade arbetslösheten i spåren av coronapandemin har gjort att kommunens skatteintäkter har minskat. Pandemin har också lett till ökade utgifter. Framför allt har socialförvaltningens arbete med att hålla smittan borta från omsorgen om äldre och funktionshindrade kostat mycket pengar. Men minusposterna uppvägs av de riktade bidrag som kommunen har fått från staten.

Kommunen har också sökt ytterligare ersättning för de extra kostnader som coronapandemin för med sig.

− Där råder stor osäkerhet om hur mycket vi kommer att få så vi har valt att bara ta upp 50 procent av den sökta summan, säger Andreas Sjölander.

Prognosen för hela året är ett överskott på 40,7 miljoner kronor. De flesta nämnderna räknar med att gå plus. Undantagen är skolförvaltningen där prognosen är minus 8,7 miljoner kronor och socialförvaltningen med minus 43,9 miljoner. Båda minusposterna beror i stort sett helt på ökade kostnader på grund av pandemin.

På papperet blir det ett totalt underskott på 24,3 miljoner kronor. Att prognosen ändå visar ett överskott på drygt 40 miljoner beror på de extra generella statsbidrag som staten beslutat om.

− Det är och har varit en tuff och orolig tid så det känns väldigt bra att Härnösands kommun ändå kan redovisa plus, trots att vi inte har tvekat att sätta in de åtgärder som har behövts för att hindra smittspridningen, säger Andreas Sjölander.