Publicerad

Handlingsplan mot våld i nära relationer

person som sitter hukad och skyddar huvudet med sina armar

Härnösands kommun har sedan tidigare en nollvision när det gäller våld i nära relationer. Nu har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan för att uppnå visionen.

Handlingsplanen har tre uttalade målgrupper, våldsutsatta vuxna, våldsutövare och barn som utsätts för våld eller upplever våld mot närstående. Särskilt fokus ligger på sårbara grupper som barn, personer med funktionsvariationer, äldre personer, HBTQ-personer och personer med utländsk bakgrund.

I handlingsplanen finns flera åtgärder som syftar till att öka kunskapsnivån, både hos kommunens invånare och personal. Bland annat ska samtliga medarbetare och förtroendevalda inom kommunen få utbildning med början 2021. Det blir också en årlig kunskapsdag och informationskampanj i ämnet.

En annan åtgärd är att ta fram tydliga rutiner för att tidigt kunna upptäcka när våld förekommer. Rutinerna gäller framför allt verksamheter inom socialförvaltningen och skolförvaltningen.

− Vi har jobbat strukturerat med de här frågorna i flera år under hashtaggen #WeDo. Nu stärker vi det arbetet ännu mer och får tydliga verktyg för att ta oss ännu längre mot visionen att inget våld i nära relationer ska förekomma, säger Calle Edgren, majoritetsföreträdare (V).