Publicerad

Tillfälligt stopp för mer vindkraft

vindkraftverk fotograferat nedifrån med blå himmel i bakgrunden

Kommunstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt stopp, ett så kallat moratorium, för mer vindkraft i Härnösands kommun. Beslutet gäller tills en ny översiktsplan har antagits.

I början av den nuvarande mandatperioden gjordes bedömningen att den nuvarande översiktsplanen är inaktuell och behöver förnyas. Sedan dess har arbetet med en ny översiktsplan pågått och ett beslut om antagande väntas tidigast 2021.

− Då känns det naturligt att införa ett tillfälligt stopp tills vi har kommit fram till vad som ska gälla framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Det tillfälliga stoppet påverkar inte redan påbörjade projekt, till exempel vindkraftsparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden i Viksjö. Däremot kommer inga nya projekt att godkännas och inte heller några förändrade förutsättningar i redan godkända projekt.