Publicerad

Tyck till om förslag till översiktsplan

illustrerad bild av en stad med omgivande landskap

Härnösands kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan och nu finns ett första förslag. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslaget på samråd och under tiden 15 januari-16 april finns möjlighet för vem som helst att tycka till.

Den nya översiktsplanen tar sikte på år 2040 och handlar på ett övergripande plan om hur vi ska använda våra mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Arbetet med att ta fram förslaget har pågått en längre tid och många har redan fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Det har till exempel varit ortsdialoger i alla delar av kommunen, workshops med föreningar och näringslivet, samtal med kommunala råd och samarbete med Härnösands gymnasium.

Nu finns chansen att under tre månader komma med synpunkter på förslaget. Utifrån det bearbetas förslaget och därefter finns ytterligare en möjlighet att tycka till innan den nya översiktsplanen ska antas. Målet är att den nya översiktsplanen ska antas under det sista kvartalet 2022.

Från den 15 januari 2021 kommer förslaget att finnas tillgängligt, dels i fysisk form och dels digitalt på harnosand.se/op.