Publicerad

Nytt avtal mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet

Tre män som står framför en rödorange vägg

Kommundirektören Lars Liljedahl, kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och Mittuniversitetets rektor Anders Fällström.

Torsdag 10 december tecknades ett nytt, fyraårigt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun. Parterna avsätter tillsammans totalt drygt åtta miljoner kronor till gemensamma forskningsprojekt under åren 2021-2024.

– Vi bedriver ett målmedvetet arbete för att fördjupa vår samverkan med kommuner i regionen, vilket dels sker genom avtal med nya kommuner, dels genom att vi förnyar och utvecklar avtalen. Samverkansavtalen skapar stor samhällsnytta i vår egen region och det är därför mycket tillfredsställande att vi nu kan förlänga avtalet med Härnösands kommun, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Målet är att utveckla kommunens verksamheter utifrån kommunens tillväxtstrategi samt att stödja Mittuniversitetets strategier för utbildning och forskning. Genom avtalet stärks kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en stark gemensam kraft för hållbar utveckling och tillväxt.

Avtalet ska också stärka arbetet för att få fler ungdomar att gå vidare till universitetsstudier.

− Ett starkt universitet är viktigt för utvecklingen i Härnösands kommun och i hela regionen. Med det här avtalet tar vi ytterligare ett steg för en ännu närmare samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

– Vi har haft fyra goda år av fruktbart samarbete och nu är målet att genomföra djupare forskningssamarbeten inom de mest angelägna och lovande områdena som de första fyra årens samarbeten har fokuserat på, säger Lars Liljedahl, kommundirektör vid Härnösands kommun.

Nytt i det kommande avtalet är att även Härnösands kommuns energibolag HEMAB (Härnösands Energi & Miljö AB) är med som samverkanspart.

− Det blir fortsatt spännande att delta i detta samarbete. Vi brinner särskilt för att få fortsätta vara med och initiera projekt som arbetar nära praktiska problemställningar och med möjligheter som utvecklar vår verksamhet. Det blir till gagn för både Härnösandsborna och en hållbar framtid, säger HEMAB:s vd Lena af Geijerstam Unger.

Vilka projekt som ska genomföras och finansieras genom avtalet avgörs av en styrgrupp där parterna är representerade.

Läs mer om de projekt som har genomförts under den första avtalsperioden Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)