Publicerad

Kommunalrådet mötte kronprinsessparet

Kommunalråd Andreas Sjölander sitter framför en datorskärm. På skärmen syns kronprinsessparet.

Den här veckan fick Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander chans att samtala med kronprinsessparet HH.KK.HH kronprinsessan Victoria och prins Daniel om Härnösands situation och arbete med coronapandemin.

-Jag berättade framförallt om tre saker, säger Andreas. Vår organisation och alla fantastiska medarbetares insatser, krisorganisationen och den samverkan vi varit en del av.

- Vi pratade också om vilka lärdomarna vi gjort och vad vi tar med oss framåt och så pratade vi om vikten av trygga förhållanden och schyssta villkor för kommunens medarbetare inom vård och omsorg.

Vår organisation och alla fantastiska medarbetares insatser

- Där pratade vi om vårt fokus att från dag 1 fokus försöka hålla smittan ute från våra särskilda boenden. Att vi trots stor smittspridning ändå haft relativt få fall. Jag berättade om det snabba beslutet om besöksförbud på särskilda boenden och hur vi har jobbat med dagliga påminnelser om vikten av basala hygienrutiner. Att vi givit timanställda möjlighet till månadsanställning var också något jag lyfte, säger Andreas.

Krisorganisationen

- Jag berättade om vår väl sammansvetsade krisorganisation som bidragit på både lokal, regional och nationell nivå.

Samverkan

- Här pratade jag om att vi varit en aktiv part i samverkan med många aktörer, både inom näringslivet och det offentliga. Vi har ställt om och inte ställt in. Bland annat hade vi under 2020 nästan 30 avstämningsmöten med Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening där vi tillsammans kunde räkna in nästan 30 åtgärder för att mildra effekterna för näringslivet.

- Jag passade också på att berätta om spännande projekt som våra företag inom hållbarhet arbetar med, kryssningstrafiken, hotellplanerna och intresset för Höga Kusten. Under sommaren var det otroligt många som ville vandra i världsarvet, något som också gav en logistisk utmaning, inte minst ur ett trafikperspektiv.

- Kronprinsessparet hade fått signaler från andra håll om att Härnösand lyckats väl både med att hantera pandemin och med åtgärder för att mildra effekterna för näringslivet.

- Jag avslutade samtalet med att välkomna kronprinsessparet till Härnösand och Höga kusten när pandemin väl lagt sig.

Kronprinsessparet hade under 2020 planerat att resa runt i landet och besöka olika kommuner. På grund av pandemin har inte det varit möjligt. De har istället bjudit in till digitala besök. Mötet med Andreas Sjölander var ett sådant.