Publicerad

Forskning på Technichus i prestigefylld tidskrift

en kvinna och en man står bredvid varandra. I bakgrunden är det en snickarverkstad

Sofia Eriksson Bergström, Mittuniversitetet, och David Gisselman, Technichus, har samverkat kring kreativa lärmiljöer i många år.

Hur kan den fysiska miljön skapa möjligheter för kreativitet och lärande? Det var ämnet för ett forskningsprojekt i samverkan mellan Mittuniversitetet och Technichus. Nu ska resultaten presenteras i en ansedd pedagogisk tidskrift.

”MellanRum kreativitet och förståelse” hette projektet och är ett av många som har startats inom ramen för det samverkansavtal som Mittuniversitetet och Härnösands kommun har. Technichus och forskaren Sofia Eriksson Bergström på Institutionen för utbildningsvetenskap fann stora synergier i att samverka. Båda parterna har under många år ägnat sig åt den fysiska lärmiljön och hur den kan användas för att stimulera kreativitet och entreprenöriellt lärande.

− Jag har observerat barngrupper i Technichus miljöer, både skolklasser och frivilliga grupper. Jag har även varit på återbrukscentret Regnbågen på Sörgårdens förskola, säger Sofia Eriksson Bergström.

Samarbetet mellan Mittuniversitetet och Technichus sträcker sig långt tillbaka och har med åren bara blivit starkare och starkare.

− Det är ett väldigt naturligt samarbete då kunskap och forskning är centrala delar i båda våra verksamheter, säger David Gisselman på Technichus. Vi vill att barn och ungdomar ska lära sig genom att göra, genom att forska sig framåt. I just det här projektet har Technichus och Mittuniversitetet tillsammans skapat ny kunskap och teoretisk input om utställningar, en vetenskaplig grund till det vi gör och har gjort.

I den vetenskapliga artikeln ritar Sofia Eriksson Bergström upp ett ramverk med sex olika aspekter på hur man kan forma en fysisk lärmiljö. De kan sedan användas var för sig eller kombineras utifrån vad man vill uppnå.

− Det här är kunskap som vi kommer att använda när vi bygger våra framtida utställningar, säger David Gisselman.

Under projektets gång har David och Sofia förmedlat projektet vid flera stora konferenser, bland annat i Berlin, Bilbao och Köpenhamn.

− Projektet har gjort både Technichus och Mittuniversitetet kända ute i Europa, säger David Gisselman. Det är många som har blivit intresserade på ett sätt som gör att det känns som att vi ligger i framkant.

Namnet MellanRum symboliserar det fysiska och/eller mentala utrymmet som kan vara en möjlig plats för kreativa processer. Det är taget från idén om ett tillstånd i en kreativ process när man kan uppleva att man befinner sig mellan det kända man kommer ifrån och det nya man är på väg emot.

− Under projektets gång har MellanRum börjat användas som ett begrepp i branschen och kan också betyda just den här typen av fysiska miljöer, mellan traditionella och innovativa lärmiljöer, säger Sofia Eriksson Bergström.

Projektet har lett till konkret utveckling för Härnösand, inte bara i Technichus produktion av utställningar. Efter projektets slut har Sofia Eriksson Bergström även bidragit med kunskap från projektet när andra lärmiljöer har utvecklats inom Härnösands kommun. Det gäller framför allt när grundsärskolan har utvecklat sina miljöer, både inomhus och utomhus. Hon har också samarbetat med flera grundskolor.

Sofia Eriksson Bergströms artikel ska publiceras under våren 2021 i den vetenskapliga tidskriften European Early Childhood Education Research Journal.