Publicerad

Kommunen sköter logistiken när personer med hemtjänst ska vaccineras

närbild på en arm där två händer med handskar sätter in en spruta

Från nästa vecka är det dags för personer med hemtjänst att börja vaccineras. Då ser Härnösands kommun till att den som behöver hjälp med transporten till och från vaccinationslokalen får det.

− Vi vill göra allt vi kan för att så många som möjligt ska kunna vaccinera sig så snart som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S), som genom ett så kallat ordförandebeslut tagit beslutet att hjälpa till med logistiken kring vaccineringen.

All information om hur vaccineringen går till kommer personer med hemtjänst att få via hemtjänstpersonalen eller brev inom de närmaste dagarna. Organisationen kring transporterna finns redan då det är kommunen som ansvarar för att hemtjänsttagare som också har hemsjukvård får sitt vaccin.

De flesta i den gruppen är redan vaccinerade med minst en dos. För att förenkla har de erbjudits hjälp med transporten genom att kommunen har beställt taxi. Både i hemmet och vid vaccinationslokalen har personal från hemtjänsten funnits för att hjälpa till.

När det nu är dags för personer med enbart hemtjänst att få sitt vaccin fortsätter kommunen att erbjuda den tjänsten, även om det egentligen är regionen som har hela ansvaret för den här gruppen.

− Det känns naturligt för oss att fortsätta hjälpa till för att hålla vaccinationstakten uppe, även om det kostar lite, säger Andreas Sjölander.

Ända sedan vaccinationerna började har regionen och kommunen haft ett nära samarbete och jobbat tillsammans med regionens samordnare för att få arbetet att flyta så smidigt som möjligt. Det är också regelbundna samverkansmöten där hälsocentralerna är med, både regionens och de privata.

Även inom kommunen är det många som bidrar till att vaccinationerna flyter på.

− Vi har ett enormt fint samarbete över alla gränser inom kommunen. Alla jobbar för samma mål och ställer upp med de resurser som finns när de behövs, säger Andreas Sjölander.

Medan socialförvaltningen har haft fullt upp sedan pandemin började så finns det verksamheter inom samhällsförvaltningen, arbetslivsförvaltningen och kommunledningskontoret som går på lågvarv på grund av pandemin. Den personalen har under hela pandemin stöttat upp på andra håll, med till exempel administrativ hjälp och transporter. I flera fall har också pandemiarbetet prioriterats när personal har ”lånats ut” från sin ordinarie verksamhet.

Just logistiken kring hemtjänsten är det till exempel personal från samhällsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen som tillsammans med hemtjänstens personal organiserar.

− Det är imponerande att se hur mycket som går att åstadkomma på kort tid när alla drar åt samma håll och vi kan samordna de många och fantastiska resurser vi har, säger Andreas Sjölander.

Så här är läget när det gäller vaccinering i Härnösands kommun

  • Boende på särskilda boenden - i stort sett alla har fått både dos 1 och 2.
  • Personer med hemtjänst och hemsjukvård - vaccinering pågår.
  • Personer med enbart hemtjänst - vaccinering börjar vecka 7.
  • Personal inom särskilt boende och hemtjänst - vaccinering pågår.