Publicerad

Bra resultat för kommunen 2020

mynt och sedlar som ligger på ett bord

Härnösands kommun visar ett preliminärt positivt resultat för 2020 på 61,4 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än förra året då resultatet blev 3,2 miljoner.

− Det är fantastiskt skönt att kunna lämna 2020 med ett så starkt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Till stor del beror det positiva resultatet på ökade bidrag från staten på grund av pandemin.

− Det ska vi vara ödmjuka inför, säger kommundirektören Lars Liljedahl som har upplevt ett minst sagt annorlunda år.

− Vi har behövt göra stora satsningar under pandemin utan att veta säkert om vi skulle få kompensation för det. Men det har varit kloka satsningar som har gett önskad effekt.

Andreas Sjölander lovordar det långsiktiga arbete med ekonomin som gjorts de senaste åren. Bland annat har likviditeten gått från minussiffror 2018 till att kommunen nu kan uppvisa en positiv kassalikviditet på 81,9 procent. Förra året ändrades pensionsredovisningsmodellen med följden att det bokföringsmässigt blev en engångskostnad på 50 miljoner kronor.

− Det var skönt att ha det avklarat innan vi gick in i det här märkliga året. Och nu fortsätter vi envist på den inslagna vägen. Ihärdighet skapar god ekonomi i framtiden, säger Andreas Sjölander.

Både han och kommundirektören Lars Liljedahl lovordar det goda och breda samarbete som har utvecklats inom kommunen under pandemin.

− Jag vill hylla alla kommunens medarbetare som har gjort ett fantastiskt jobb under pandemin. Det gäller särskilt socialförvaltningens medarbetare, men också det tillsammans-arbete som uppstått där medarbetare från olika förvaltningar hjälpt varandra över gränserna, säger Andreas Sjölander.

Av de kommunala bolagen visar även Härnösandshus ett betydligt bättre resultat än förra året, 31,3 miljoner kronor jämfört med 12,1. Ökningen beror framför allt på försäljning av fastigheter. HEMAB:s resultat är inte riktigt klart, men kommer på grund av låga elpriser att bli lägre än förra årets 21,6 miljoner kronor.