Publicerad

Drygt 60 miljoner kronor mer i budgeten för 2022

en hand som plockar bland sedlar i en plånbok

Kommunstyrelsen har antagit en preliminär budget för 2022. Budgeten är på drygt 1,8 miljarder kronor, vilket är 62,6 miljoner mer än 2021. Resultatet 2022 beräknas till 53,2 miljoner.

Det beräknade positiva resultatet motsvarar 2,9 procent av skattemedel och statsbidrag och är därmed med marginal i enlighet med kommunens reglemente för ekonomistyrning. I den preliminära budgeten föreslås ett utrymme för investeringar på 86,4 miljoner kronor.

Majoriteten har prioriterat några politiska områden inför 2022.

− Ett av de viktigaste är jobben. Vårt mål är att Härnösand ska ha fler arbetstillfällen och att fler invånare ska nå egen försörjning, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S). Vi ska också prioritera arbetsmiljön för kommunens egna medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Andra mål är:

  • Kommunal service i hela kommunen
  • Härnösand ska ta ledartröjan i klimatomställningen
  • Härnösand ska vara attraktivt för invånare, nya invånare, näringsliv och etableringar
  • Stärkt arbete med den sociala hållbarheten
  • En effektiv, ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi

Nu ska den preliminära budgeten beredas under våren och sedan ska skattesats och Årsplan för 2022 antas av kommunfullmäktige i juni.